חזרה לפרויקטים

ראש העין מתחם E - חב' רמי שבירו

פרויקט במחיר מטרה ובו בניינים גבוהים ורבי קומות.

המשרד גיבש תכניות יעילות ובלוח זמנים קצר ביותר.

מיקום | ראש העין מתחם E

לקוח | חב' רמי שבירו

2022

320

בניה רוויה